2 Flares Filament.io 2 Flares ×

Komt uw lijfrentekapitaal vrij of heeft u een schadeloosstelling ontvangen? U staat nu op het punt om een direct ingaande lijfrente aan te kopen en van uw welverdiende pensioen te genieten. Geen zorgen meer over geld maar genieten van het leven met bijvoorbeeld uw familie. Een dergelijke belangrijke beslissing in uw leven dient zorgvuldig tot stand te komen. Wij geven u alle informatie die u nodig heeft om een zorgvuldige beslissing te maken over  uw lijfrente uitkering.

Direct ingaande lijfrente vergelijken

Er zijn veel verzekeraars die een direct ingaande lijfrente aanbieden. In de kosten en rekenrente die deze verzekeraars hanteren zit veel verschil. Om de beste lijfrente uitkering te krijgen is het dus belangrijk om offertes van verschillende verzekeraars te vergelijken.

Let op: u bent niet verplicht om de direct ingaande lijfrente uitkering te laten plaatsvinden bij de verzekeraar waar uw lijfrenteverzekering expireert! Vraag altijd van verschillende verzekeraars een offerte op. Hiermee kunt u een goede vergelijking maken en op het beste aanbod ingaan.

Het is verstandig voor het aanvragen van een offerte de volgende vragen aan uzelf te stellen:direct ingaande lijfrente

  • Wil ik de lijfrente uitkering gebruiken voor een overbruggingslijfrente?
  • Wil ik een levenslange of tijdelijke lijfrente uitkering?
  • Wil ik een direct ingaande lijfrente uitkering of wachten op een betere rente?
  • Wil ik een constante, een oplopende of aflopende uitkering?
  • Wil ik een lijfrente uitkering op één of twee levens?
  • Wil ik een contraverzekering op de polis?

De meeste verzekeraars bieden naast verzekeringen zoals bedrijfsverzekeringen, zzp verzekeringen ook een direct ingaande lijfrente aan. Een offerte aanvragen is meestal zo gedaan en een makkelijke manier om direct ingaande lijfrente vergelijken.

Overbruggingslijfrente

De overbruggingslijfrente geeft u de mogelijkheid om tot uw pensioen een lijfrente uitkering te ontvangen. Op deze manier kunt u eerder stoppen met werken en genieten van uw pre-pensioen. Eerder stoppen met werken staat haaks op het beleid van de overheid. De overheid heeft daarom met de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL) besloten dat de premie voor een overbruggingslijfrente niet meer fiscaal aftrekbaar is.

De ingangsdatum van een overbruggingslijfrente is een vrije keuze. De overbruggingslijfrente stopt wanneer uw pensioen ingaat of u 65 wordt. Ook deze vorm van lijfrente heeft een wettelijk maximum.

U kunt alleen gebruik maken van een overbruggingslijfrente indien uw lijfrentepolis voor 1 januari 2006 is afgesloten. De opgebouwde waarde van voor 1 januari 2006 kunt u aanwenden voor een overbruggingslijfrente.

De hoogte van de lijfrente uitkering

De hoogte van de lijfrente uitkering is van een aantal factoren afhankelijk, zoals:

  • de sterftekans. Dit is afhankelijk van uw geslacht en leeftijd.
  • of u kiest voor een levenslange of een tijdelijke uitkering. Een tijdelijk uitkering heeft een hogere uitkering.
  • de rentestand op het moment van afsluiten.

Indien er sprake is van een lage rentestand en u heeft uw direct ingaande lijfrente nog niet nodig dan kunt u voor lijfrente uitstellen kiezen in de hoop dat de rentestand gaat stijgen.

Lijfrente uitstellen

U kunt er voor kiezen om uw direct ingaande lijfrente uit te stellen. Wanneer uw lijfrente vrijkomt voor uw pensioen en u het geld nog niet nodig heeft kan het fiscaal vriendelijker zijn om de lijfrente uit te stellen. Na uw pensioen gaan namelijk andere inkomstenbelastingtarieven gelden.

U kunt vaak de lijfrente uitstellen binnen uw huidige lijfrenteverzekering. Maar het ook mogelijk om over te stappen naar een ander lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente. Het is altijd verstandig om een vergelijking te maken tussen verzekeringsmaatschappijen om zo het beste aanbod te krijgen.

Let op: een oud regime lijfrente polis bied u veel mogelijkheden. Wanneer u deze oversluit naar een bancaire lijfrente vervallen deze mogelijkheden. De polis valt op dat moment namelijk onder het nieuwe regime.

Levenslange of tijdelijke lijfrente uitkering

lijfrente uitkeringU kunt zelf de duur van de lijfrente bepalen. U kunt kiezen voor een tijdelijke of levenslange lijfrente uitkering. Bij een levenslange lijfrente uitkering ontvangt u tot uw overlijden de lijfrente uitkering. Het risico dat u heel lang leeft en de ‘lijfrente pot’ opraakt ligt in deze vorm bij de verzekeraar. U kunt de direct ingaande lijfrente uitkering op ieder moment in laten gaan tot in het jaar waarin u 70 wordt.

Bij een tijdelijke uitkering kiest u zelf, vanaf een minimum van 5 jaar, de looptijd van uw lijfrente uitkering. Door te kiezen voor een kortere looptijd zal uw lijfrente uitkering hoger zijn. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar.

 

Direct ingaande lijfrente op één of twee levens

Wanneer u een partner heeft kunt u ervoor kiezen om de direct ingaande lijfrente af te sluiten op twee levens. Dit om te voorkomen dat bij overlijden de lijfrente uitkering stopt en uw partner in inkomen achteruit gaat. Wanneer beide verzekerden zijn overleden en u heeft geen contraverzekering op de polis dan vervalt het resterende lijfrente kapitaal aan de verzekeringsmaatschappij.

Polis met contraverzekering

U kunt bij een direct ingaande lijfrente kiezen voor een contraverzekering. Hiervoor kunt u kiezen wanneer u het lijfrentekapitaal wilt behouden voor uw nabestaanden wanneer u, en eventueel uw partner, komt te overlijden. Wanneer bij de polis een contraverzekering is afgesloten zal het resterende lijfrente kapitaal worden uitgekeerd aan de nabestaanden wanneer u komt te overlijden.

Fiscaal gezien is het verstandig om de premie van een contraverzekering te laten voldoen door de begunstigden. Op deze manier valt de uitkering van de contractverzekering niet onder de erfenis.

2 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 2 LinkedIn 0 Filament.io 2 Flares ×